Pregătire practică de specialitate- ciclu primar MARIA SORINA
(pregatire-MariaSorina)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

În acest curs vor fi prezentate proiectele didactice aplicate orelor de curs la care am obţinut titlul de "învăţătoare".
Totodată, aici vor fi incluse şi fişele de lucru pentru fiecare disciplină în parte.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key