Pregătire practică de specialitate- ciclu primar MARIA SORINA
(pregatire-MariaSorina)

 Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi
 Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere

În acest curs vor fi prezentate proiectele didactice aplicate orelor de curs la care am obţinut titlul de "învăţătoare".
Totodată, aici vor fi incluse şi fişele de lucru pentru fiecare disciplină în parte.

Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi  Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere