• Practica pedagogica este un proces al formării unui “ansamblu de capacităţi şi competenţe într-un domeniu dat pe baza asimilării unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice, proces controlat deductiv de un model al profesiei respective” ( Gliga, L., 2002).
  Formarea cadrelor didactice trebuie realizată atât la nivel teoretic cât şi practic. Pregătirea teoretică vizează cultura generală, de specialitate, dar şi cea psihopedagogică. Aceasta din urmă implică două laturi:
  • Cunoştinţe de psihopedagogie, etică, sociologie;
  • Cunoştinţe de pedagogie practică, didactică, metodică.
  Pregătirea cadrelor didactice din punct de vedere practic are în vedere o altă componentă a pregătirii didactice şi anume practica pedagogică.

  În vederea profesionalizării didactice, pregătirea practică sau practica pedagogică este o activitate de importanţă majoră. În consecinţă acestei activităţi trebuie să i se acorde o mare importanţă, ea îndeplinind rolul de „pivot al profesionalizării didactice” (Dumitru, I. Al., 2004).

  În ansamblul conţinuturilor care contribuie la formarea viitoarelor cadre didactice, activitatea de „practică pedagogică constituie dimensiunea centrală în care sunt antrenate toate celelalte conţinuturi teoretice precum şi toate disponibilităţile psihice ale studentului” (Franţ, A., 2002).